P弾球黙示録カイジ沼5 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説

P弾球黙示録カイジ沼5 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説

基本情報

基本スペック

大当たり確率

通常時1/319.6
ST中1/59.7

突入率継続率

突入率 79% 継続率 81%

大当たり振り分け

ヘソ入賞時(通常時)
8R(レインボーZONE)1%
8R(レインボーZONE)0.5%
8R(運否天賦RUSH)73.5%
8R(黙示録モード)25%
ヘソ入賞時(黙示録モード)
8R(レインボーZONE)0.5%
8R(レインボーZONE)37%
C時短(レインボーZONE)50%
8R(黙示録モード)12.5%
電チュー入賞時
10R(レインボーZONE)24.7%
10R(運否天賦RUSH)75.3%

表記出玉(上アタッカー)10c×15発,(下アタッカー)10c×5発

10R1400発
8R①1120発
8R②320発

ボーダーライン

換金率表記出玉時
3.33(300発1000円)18.3
3.57(280発1000円)17.8
等価(250発1000円)17.4

※サポ増減無し

止め打ち手順

電サポ止め打ち手順

打ちっぱなしテンパイ止め

ラウンド止め打ち手順

打ちっぱなし ひねりが決まりそうなら10発目を弱く11発目を全開に打ち出す。